Sunday, October 12, 2008

PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI DI MALAYSIA

Isu pengurusan sungai menjadi sangat penting sejak kebelakangan ini akibat
meruncingnya masalah pencemaran sungai. Pengurusan sungai merupakan usaha
memelihara dan memulihara sungai supaya kualitinya tidak terus merosot. Dalam kata
lain, pengurusan sungai menyediakan cara bagaimana mengawal dan memandu hubungan
manusia dengan komponen alam sekitar ini agar kualiti sungai tersebut dan kepentingan
organisma hidup khususnya manusia sentiasa terpelihara. Objektif utama pengurusan
sungai ialah untuk memelihara sungai sedia ada untuk kegunaan semasa dan masa
hadapan, meminimumkan impak terhadap sungai kesan daripada pelbagai aktiviti
pembangunan selain meningkatkan kualiti sungai dan hidupan keseluruhannya.
Agensi yang dianggap bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan sungai
ialah Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Alam Sekitar.

Kerajaan dan media massa dalam menimbulkan kesedaran orang ramai mengenai peri
pentingnya penjagaan sungai serta peranan institusi pendidikan melalui pendidikan secara
formal mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

No comments: