Saturday, October 11, 2008

Sungai di Malaysia

Sungai Perak sepanjang 400 km mengalir dari Hulu Perak hingga ke Beting Beras Basah di Bagan Datoh ke Selat Melaka. Sungai Perak merupakan sungai ke-2 terpanjang di Semenanjung Malaysia selepas Sungai Pahang.

Sungai Perak mempunyai banyak sungai cawangan. Antaranya ialah Sungai Bidor dan Sungai Kinta. Sungai Kinta dan Sungai Bidor menjadi tempat perlombongan bijih timah sekitar tahun 1850-1980. Selepas itu pengeluaran bijih timah menurun secara mendadak kerana negara-negara lain turut mengeluarkan bijih timah dan menyebabkan harga bijih timah merudum di pasaran dunia.

Sungai Perak adalah antara sungai yang terpanjang di antara negeri-negeri yang sekelilinginya. Ia memainkan peranan yang penting dalam sedi sejarah negeri Perak. Adalah dipercayai bahawa nama Perak didapati daripada kilat-berkilauan yang terdapat di sungai ini. Sepanjang lembah sungai ini, ia telah membiayai berjuta-juta penduduk tanah Melayu sejak beratus-ratus tahun yang lalu.

Sultan Perak yang pertama pernah juga mendatang ke mari dari Indonesia melalui Beting Beras Basah, sebuah pekan di hilir Sungai Perak ini.

Terdapat beberapa empangan hidroelektrik di Sungai Perak:

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : Tahun 4

Tema : Keajaiban Alam

Tajuk : Sungai


Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat ;

1. Menyusun isi penting sesuatu topik.

2. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan.

3. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks.

Fokus utama : 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 2 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif.

Fokus sampingan: 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Kemahiran bahasa : Mendengar dan menulis

Sistem bahasa : Tatabahasa dan kosakata

Ilmu : Kajian tempatan, Sains dan Kesusasteraan

Nilai : Bekerjasama, Kebijaksanaan, berdedikasi dan kerajinan.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

Kemahiran Berfikir : Mengkategori, membuat inferens, menyelesaikan masalah,

Kemahiran Belajar : Kecerdasan pelbagai, verbal linguistik dan menjana idea

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempelajari pendidikan seni

Bahan Bantu Mengajar : Peta Malaysia, gambar pantai, gambar perkampungan, jadual grafik dan lembaran kerja.


ISI PELAJARAN, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN CATATAN

Set induksi (5 minit)

- Murid menyanyikan lagu.

- Murid menyatakan jenis ikan air tawar.

a) Keli

b) Puyu

c) Haruan

d) Sepat

e) Patin

f) Dan lain lagi.


1. Guru bertanya kepada murid tentang nama-nama ikan air tawar yang murid tahu.

2. Guru memainkan lagu sungai kepada semua murid untuk dinyanyikan bersama-sama.

KB:memahami

BCB : Menjelaskan

BBM : CD lagu ‘sungai’, laptop,lirik lagu.


Langkah 1 (10 minit)

Nilai : Bersatu hati,bekerjasama.

- Murid memahami tentang sungai.

- Murid menghasilkan peta minda tentang kepentingan sungai.

 1. Guru memberikan tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu sungai.
 2. Guru menayangkan gambar sebuah sungai dengan persekitarannya.
 3. Dengan menggunakan pengetahuan sedia ada murid, guru meminta semua murid menyenaraikan maklumat tentang sungai yang ditunjukkan oleh guru.
 4. Murid perlu menyenaraikan 5 ayat berkaitan gambar sungai tersebut.

KB :Menghayati

BCB : memahami

BBM : kertas kosong, buku latihan. Gambar sungai serta peta penempatan manusia.

Nilai : keyakinan dan kerjasama.


langkah 2 (10 minit)

- Murid memahami tentang sungai.

- Murid menghasilkan peta minda tentang kepentingan sungai.

 1. Guru meminta murid menyiapkan peta minda mengenai kepentingan sungai bersama pasangan masing-masing.
 2. Guru membantu dan memantau murid menjalankan tugasan yang diberikan guru.
Murid menunjukkan hasil keja peta minda pasangan masing-masing kepada kelas.

KB : menjana idea

BCB : menyampaikan

BBM : kertas kosong, contoh peta minda.

Nilai : bekerjasama

langkah 3 (20 minit)

- Murid dapat menghasilkan sebuah karangan darpada peta minda yang telah mereka hasilkan sebelumnya.

 1. Guru meminta murid membina sebuah karangan bertajuk kepentingan sungai kepada manusia.
 2. Murid menulis karangan dalam buku penulisan masing-masing.
 3. guru memantau dan membantu murid mengarang.

KB : memahami

BCB : menyenaraikan dan menulis


langkah 4 (10 minit)

- Murid dapat menulis karangan yang baik dan semourna dari segi format, ejaan dan ayat.

- Murid menyampaikan isi yang ditulis melalui penceritaan.


 1. Guru memilih beberapa wakil kelas untuk menceritakan kembali karangan yang telah mereka hasilkan.
 2. Guru memberikan komen dan menyatakan kesalahan serta penambahan isi yang sepatutnya.

KB : Menterjemahkan

BCB : Menyenaraikan

BBM : Lembaran kerja

Nilai:berkeyakinan, memahami


Penutup ( 5 minit)

Rumusan

Guru dapat memantapkan penguasaan murid dalam membina ayat mudah bagi membentuk sebuah karangan yang baik.
 1. Guru merumuskan pembelajaran dan objektif yang ingin disampaikan kepada murid.

Aktiviti nyanyian

Menghilir di Sungai Pahang
Singgah bermalam di Pasir Tambang
(3x)
Tempat sejarah pahlawan terbilang
Mara Tok Gajah ke medan perang(2x)

Menghilir di Sungai Pahang
Sampailah pula di Pulau Tawar
(2x)
Tempat lahirnya Pahlawan Mat Kilau
Makam Di Raja abadi di sana(2x)

Mari menghilir di Sungai Pahang

Menghilir di Sungai Pahang
Janganlah lupa Kuala Semantan
(2x)
Lubuk Terua dalam ingatan
Bersimpang-siur tombak pahlawan(2x)

Menghilir di Sungai Pahang
Kampunglah Chenor melambai mesra
(2x)
Lagenda pahlawan Bukit Segumpal
Tersemai baktinya di Inderapura (2x)

Mari menghilir di Sungai Pahang

Menghilir di Sungai Pahang
Kirilah kanan cantik menawan
(2x)
Sampai ke Chini tasik misteri
Penuh riwayat cerita rakyat (2x)

Menghilir di Sungai Pahang
Singgah di Pekan Bandar Di Raja
(2x)
Janganlah lupa Pulau Tioman
Negeri Pahang penuh perjuangan (2x)